W związku z pojawiającymi się sygnałami zatrudniania osób na stanowiskach pielęgniarek i położnych na podstawie sfałszowanego prawa wykonywania zawodu prosimy o każdorazowe zweryfikowanie przedstawionych Państwu, przez nowozatrudnione osoby, dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu.

Weryfikacja