Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

W związku z pojawiającymi się sygnałami zatrudniania osób na stanowiskach pielęgniarek i położnych na podstawie sfałszowanego prawa wykonywania zawodu prosimy o każdorazowe zweryfikowanie przedstawionych Państwu, przez nowozatrudnione osoby, dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu.

Weryfikacja