Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2021 rok

Okręgowa Rada:

Prezydium Okręgowej Rady: