Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2021 rok

Okręgowa Rada:

Prezydium Okręgowej Rady: