Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Od 1 maja 2017 roku działa System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest to systemem teleinformatyczny utworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

Co to dla nas oznacza?

Każda pielęgniarka i położna, która chce wziąć udział w jakiejkolwiek formie szkolenia podyplomowego musi swoje zgłoszenie dokonać poprzez SMK. Czyli koniec ze składaniem wniosków w formie papierowej. W związku z tym czeka nas rewolucja. Prosimy decyzji o zamiarze wzięcia udziału w szkoleniach nie zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ proces rejestracji może okazać się czasochłonny. Prosimy jakichkolwiek pretensji nie kierować pod adresem pracowników OIPiP w Toruniu ponieważ ta regulacja została wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.).

Celem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

Prosimy nie zostawiać zakładania konta na ostatnią chwilę, ponieważ proces rejestracji może okazać się czasochłonny.

Kliknij w Przewodnik lub Podręcznik, aby dowiedzieć się jak założyć swoje konto i korzystać z platformy SMK.

 

Przewodnik SMK   opracowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 0,3 MB

Podręcznik użytkownika SMK pracowników medycznych   opracowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2,4 MB

Instrukcja składania wniosku na kursy   opracowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 0,5 MB

Platforma SMK