Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

PRAWO OGÓLNE

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych >>>

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej >>>

 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Ustawy i rozporządzenia określają normy prawne, w jakich działa nasz zawód. Normy etyczne i moralne określa Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.

Pierwszy polski kodeks etyki zawodowej pod tytułem „Zasady etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej” został uchwalony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w 1973 r.

Po 22 latach, w 1995 roku na II Zjeździe Pielęgniarek i Położnych przyjęto drugą wersję kodeksu pod tytułem: „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”.

Obecna, trzecia wersja kodeksu została przyjęta 9 grudnia 2003 roku w trakcie IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej