Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Biuletyn OIPiP w Toruniu

Komisja Szkoleniowa

Komisja Socjalna

Fundusz Integracyjny

Emerytki

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i położnej w mObywatelu 2.0 Informator