Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

W miesiącu styczniu zwracaliśmy się z prośbą o przesłanie propozycji dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, które wg Państwa powinno być w 2018 roku zorganizowane bezpłatnie w naszym województwie. Cztery szkolenia, które Państwo wskazali będą stanowiły naszą propozycję zgłoszoną do Ministerstwa Zdrowia i być może stanowić będą przedmiot zamówienia podczas wyboru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, prowadzących specjalizacje dofinansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy. Oto wyniki ankiety: