Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Oferta szkoleniowa na 2024 rok

Specjalizacje:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – planowana data rozpoczęcia: 15.06.2024 r., koszt  1600 zł (dla członków OIPiP w Toruniu, dla osób z innej Izby 3200 zł)

 

Kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych [edycja w Chełmnie]  – planowana data rozpoczęcia: 30.08.2024 r., koszt: 1400 zł

 

 

Kursy specjalistyczne:

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych- planowana data rozpoczęcia: 06.04.2024 r., koszt: 600 zł

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia: 11.05.2024 r., koszt: 500 zł