ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Oferta szkoleniowa w ramach projektu:

1. Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”

2. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”

3. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”

4. Kurs specjalistyczny „Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie”