Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu udziela patronatu inicjatywom o zasięgu ogólnopolskim, ponadregionalnym oraz lokalnym, które mają szczególny charakter, związany z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarki i położnej,
– edukacją zdrowotną,
– ochroną zdrowia.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym składa się nie później niż 30 dni przed datą przedsięwzięcia.

Wniosek oraz regulamin patronatu udzielanego przez OIPiP w Toruniu:

Regulamin patronat (PDF)

Regulamin patronat (WORD)

Wniosek o patronat (PDF)

Wniosek o patronat (WORD)