Komisje i Zespoły Problemowe działające przy OIPiP w Toruniu

Komisja Szkoleniowa

Komisja Socjalna