ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Komisje i Zespoły Problemowe działające przy OIPiP w Toruniu

Komisja Szkoleniowa

Komisja Socjalna