Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015 – 2019)

● Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący ORPiP (pielęgniarz)

● Małgorzata Kufel – wiceprzewodnicząca ORPiP (pielęgniarka) RSzZ w Grudziądzu

● Ewa Jędzura – wiceprzewodnicząca ORPiP (położna) WSzZ w Toruniu, przewodnicząca OZZPiP

● Wiktor Karasiewicz – sekretarz ORPiP (pielęgniarz) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

● Lidia Andrzejewska – skarbnik ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

● Sylwia Dejewska – członek ORPiP (pielęgniarka) RSzS w Grudziądzu

● Renata Gargała – członek ORPiP (pielęgniarka) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

● Ewa Skiba – członek ORPiP (położna, pielęgniarka) RSzS w Grudziądzu

● Joanna Ernestowicz – członek ORPiP (położna) Indywidualna Praktyka Położnej, położna rodzinna

● Jacek Kubiczak – członek prezydium ORPiP (pielęgniarz) Zespół Opieki Paliatywnej, Hospicjum „Światło” w Toruniu

● Anna Łukaszewska – członek ORPiP (pielęgniarka) NZOZ „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie

● Maria Mateusiak – członek ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

● Katarzyna Mikowska – członek ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

● Elżbieta Rudewicz – członek prezydium ORPiP (pielęgniarka) Przychodnia Lekarska „Hipokrates” w Toruniu

● Anna Szytniewska – członek ORPiP (pielęgniarka) Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”, WSzZ w Toruniu

● Beata Świerczyńska – członek ORPiP (pielęgniarka) Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”