Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

VIII kadencja (2023 - 2027)

Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący ORPiP (pielęgniarz)

Kufel Małgorzata – wiceprzewodnicząca ORPiP (pielęgniarka) RSzZ w Grudziądzu

Świerczyńska Beata – wiceprzewodnicząca ORPiP (pielęgniarka) Wyższa Szkoła Gospodarki, Kolegium Nauk Medycznych, Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”

Wiktor Karasiewicz – sekretarz ORPiP (pielęgniarz) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Lidia Andrzejewska – skarbnik ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

Birecka Anna – (położna)

Dejewska Sylwia – (pielęgniarka) RSzZ w Grudziądzu

Dudek Jolanta – (pielęgniarka) Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu

Glamowska Grażyna – (pielęgniarka) Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Gołombiewska Aneta – (pielęgniarka) Zespół Powiatowy w Chełmży

Heimann Teresa – (pielęgniarka) Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Kubiczak Jacek – (pielęgniarz) Centrum OPieki Medycznej, Hospicjum im. Jana Pawła II

Kwiatkowski Marcin – (pielęgniarz) Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”

Mateusiak Maria – (pielęgniarka)

Elżbieta Rudewicz – (pielęgniarka) Przychodnie Lekarskie „Hipokrates” w Toruniu

Sylwanowicz Tomasz – (pielęgniarz) Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Anna Szytniewska – (pielęgniarka) Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Więciorkowska Magdalena – (położna) Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

*) PREZYDIUM ORPiP

VII kadencja (2015 - 2023)

Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący ORPiP (pielęgniarz)

Małgorzata Kufel – wiceprzewodnicząca ORPiP (pielęgniarka) RSzZ w Grudziądzu

Ewa Jędzura – wiceprzewodnicząca ORPiP (położna) WSzZ w Toruniu, przewodnicząca OZZPiP

Wiktor Karasiewicz – sekretarz ORPiP (pielęgniarz) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Lidia Andrzejewska – skarbnik ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

Sylwia Dejewska – członek ORPiP (pielęgniarka) RSzS w Grudziądzu

Renata Gargała – członek ORPiP (pielęgniarka) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Ewa Skiba – członek ORPiP (położna, pielęgniarka) RSzS w Grudziądzu

Joanna Ernestowicz – członek ORPiP (położna) Indywidualna Praktyka Położnej, położna rodzinna

Jacek Kubiczak – członek prezydium ORPiP (pielęgniarz) Zespół Opieki Paliatywnej, Hospicjum „Światło” w Toruniu

Anna Łukaszewska – członek ORPiP (pielęgniarka) NZOZ „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie

Maria Mateusiak – członek ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

Katarzyna Mikowska – członek ORPiP (pielęgniarka) WSzZ w Toruniu

Elżbieta Rudewicz – członek prezydium ORPiP (pielęgniarka) Przychodnia Lekarska „Hipokrates” w Toruniu

Anna Szytniewska – członek ORPiP (pielęgniarka) Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”, WSzZ w Toruniu

Beata Świerczyńska – członek ORPiP (pielęgniarka) Szpital Specjalistyczny „MATOPAT”

*) PREZYDIUM ORPiP