Informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 roku, w drodze uchwały nr 359/VII/2019, wprowadziła Regulamin Funduszu Integracyjnego, który określa cel, warunki oraz sposób ewentualnego korzystania z Funduszu Integracyjnego.

Dokumenty należy składać w Biurze Izby.

[.PDF] Regulamin Funduszu Integracyjnego

[.PDF] Załącznik do Regulaminu Funduszu Integracyjnego

[.DOC] Załącznik do Regulaminu Funduszu Integracyjnego