Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

2023

W dniu 22 marca 2023 roku odbył się sprawozdawczo-wyborczy okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych. Wzięło w nim udział 92 delegatów. Przewodniczącą zjazdu została pani Małgorzata Kufel z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Wiceprzewodniczącą okręgowego zjazdu została pani Anna Szytniewska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Natomiast sekretarzem zjazdu została pani Sylwia Dejewska z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. W czasie zjazdu ustalono zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwalono budżet, rozpatrzono i zatwierdzono roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika. Ponadto ustalono liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby. W czasie zjazdu odbyły się wybory przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybrano okręgowego rzecznika i jego zastępców. Wybrano także delegatów na Krajowy Zjazd.