ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

telefon 56 62 100 22

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Chełmińska 254/258; 87-100 Toruń

tel.: 56 62 100 22
fax: 56 649 44 43

email: oipip@oipip.torun.pl


 

oipip-torun

 


 

NIP: 956 19 21 506; REGON: 870001879

Konto bankowe: 14 1160 2202 0000 0003 5977 7432

 


 

Biuro OIPiP czynne:

poniedziałek, wtorek, piątek: 8 – 15

środa: dzień pracy bez obsługi interesantów

czwartek: 8 – 16

(z uwagi na częste wyjazdy służbowe i wymiar czas pracy harmonogram pracy poszczególnych osób może się zmienić; szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 62 100 22)

 


 

Tomasz Krzysztyniak

Przewodniczący ORPiP
tel. 56 62 100 22
e-mail: przewodniczacy@oipip.torun.pl

 

Wiktor Karasiewicz

Sekretarz ORPiP
tel. 56 62 100 22
e-mail: sekretarz@oipip.torun.pl

 

Lidia Andrzejewska

Skarbnik ORPiP (czwartek)
tel. 56 62 100 22
e-mail: skarbnik@oipip.torun.pl

 

Lena Suckiel

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
tel. 56 62 100 22
e-mail: oipip@oipip.torun.pl

 

Wiesława Majewska

Ośrodek kształcenia podyplomowego
tel. 56 654 62 34 lub 56 621 00 22 wew. 2
e-mail: szkolenia@oipip.torun.pl

 

Ewa Bunda

Radca prawny
Bezpłatne porady prawne dla pielęgniarek i położnych w piątki

tel. 56 649 44 42 lub 56 62 100 22 wew. 2
e-mail: radcaprawny@oipip.torun.pl (ŚR, CZ, PT)

 

Alina Waśko

System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Rejestr i wydawanie prawa wykonywania zawodu
Rejestr praktyk indywidualnych i grupowych

tel. 56 649 44 41 lub 56 62 100 22 wew. 1
e-mail: smk@oipip.torun.pl

 

Joanna Borowska

Księgowość
tel. 56 62 100 22
e-mail: ksiegowosc@oipip.torun.pl

 

Wiesława Elzanowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (ŚR)
tel. 56 62 100 22
e-mail: rzecznik@oipip.torun.pl