Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Chełmińska 254/258; 87-100 Toruń

tel.: 56 62 100 22
fax: 56 649 44 43

email: oipip@oipip.torun.pl


oipip-torun


NIP: 9561921506; REGON: 870001879

Konto bankowe: 14 1160 2202 0000 0003 5977 7432


Biuro OIPiP czynne:

poniedziałek, wtorek: 8 – 15

środa: dzień pracy bez obsługi interesantów

czwartek: 8 – 16

 piątek: 8 – 14

(z uwagi na częste wyjazdy służbowe i wymiar czas pracy harmonogram pracy poszczególnych osób może się zmienić; szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 62 100 22)


 

Tomasz Krzysztyniak

Przewodniczący ORPiP
tel. 56 62 100 22 wew. 5
e-mail: przewodniczacy@oipip.torun.pl

 

Wiktor Karasiewicz

Sekretarz ORPiP
tel. 56 62 100 22 wew. 5
e-mail: sekretarz@oipip.torun.pl

 

Lidia Andrzejewska

Skarbnik ORPiP (czwartek)
tel. 56 62 100 22
e-mail: skarbnik@oipip.torun.pl

 

Zuzanna Grzemska

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
tel. 56 62 100 22 wew. 5
e-mail: oipip@oipip.torun.pl

 

Wiesława Majewska

Ośrodek kształcenia podyplomowego
tel. 56 654 62 34 lub 56 621 00 22 wew. 2
e-mail: szkolenia@oipip.torun.pl

 

Ewa Bunda

Radca prawny
Bezpłatne porady prawne dla pielęgniarek i położnych w piątki

tel. 56 649 44 42 lub 56 62 100 22 wew. 2
e-mail: radcaprawny@oipip.torun.pl

 

Alina Waśko

System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Rejestr i wydawanie prawa wykonywania zawodu
Rejestr praktyk indywidualnych i grupowych

tel. 56 649 44 41 lub 56 62 100 22 wew. 1
e-mail: smk@oipip.torun.pl

 

Joanna Borowska

Księgowość
tel. 56 62 100 22 wew. 3
e-mail: ksiegowosc@oipip.torun.pl

 

Justyna Baran

Centrum Promocji
tel. 780 038 270
e-mail: centrumpromocji@oipip.torun.pl

 

Marzenna Bagińska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
tel. 56 62 100 22
e-mail: rzecznik@oipip.torun.pl