Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

W związku z podpisaniem umowy uruchomiliśmy dostęp do wybranych publikacji książkowych na platformie IBUK Libra.

W celu uzyskania dostępu do platformy IBUK Libra należy wypełnić załączony wniosek i przesłać do biura OIPiP w Toruniu pod adres: oipip@oipip.torun.pl lub pocztą na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 254/258
87-100 Toruń

Druki do pobrania:

Wniosek
Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
Instrukcja korzystania