Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Zadania konsultantów wojewódzkich

Konsultanci wojewódzcy:

 

Listy konsultantów wojewódzkich są dostępne w serwisie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego