Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Regulamin refundacji kosztów szkolenia

Dokumenty, jakie należy złożyć w Biurze Izby, aby ubiegać się o refundację:


Skład osobowy Komisji Szkoleniowej:

Anna Szytniewska – przewodnicząca

Elżbieta Rudewicz

Magdalena Więciorkowska

Wiesława Majewska

Tomasz Sylwanowicz


 

Do pobrania:

[.PDF]    Regulamin refundacji kosztów doskonalenia zawodowego

[.PDF]    Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.DOC]   Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.PDF]    Rachunek kosztów podróży

[.DOC]   Rachunek kosztów podróży