ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Dokumenty, jakie należy złożyć w Biurze Izby, aby ubiegać się o refundację:

Skład osobowy Komisji Szkoleniowej:

● Anna Szytniewska – przewodnicząca

● Lidia Andrzejewska

● Elżbieta Rudewicz

● Wiesława Majewska

Do pobrania:

[.PDF]    Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego – NOWY od 2020 r.

[.PDF]    Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.DOC]   Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.PDF]    Rachunek kosztów podróży

[.DOC]   Rachunek kosztów podróży