Skład osobowy Komisji Szkoleniowej:

● Anna Szytniewska – przewodnicząca

● Lidia Andrzejewska

● Elżbieta Rudewicz

● Wiesława Majewska

 

Do pobrania:

[.PDF]  Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

[.PDF] Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego – NOWY od 2020 r.

[.PDF]  Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.PDF]   Rachunek kosztów podróży

[.DOC]   Wniosek o refundację kosztów doskonalenia zawodowego

[.DOC]   Rachunek kosztów podróży