Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku ustanowił odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie”.

O odznaczenie zawodowe ubiegać się mogą pielęgniarki i położne, które:

Wnioski o nadanie odznaczenia mogę składać:

Wypełniony wniosek składa się do 28 lutego danego roku kalendarzowego.

[.PDF] Regulamin przyznawania odznaczenia „Za zasługi w zawodzie”

[.PDF]  Wniosek o przyznanie odznaczenia zawodowego

[.DOC] Wniosek o przyznanie odznaczenia zawodowego