Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Kształcenie podyplomowe jest nałożone na pielęgniarkę i położną Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 t.j. z dnia 2016.08.16) w Art. 61 ust. 1. Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.  Ustawa – Rozdział 6 – Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Ważne informacje – organizacja kształcenia podyplomowego

Kalendarz szkoleń organizowanych przez OIPiP w Toruniu

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

Studia podyplomowe

Bezpłatne kursy współfinansowane przez UE

Zmiany w kształceniu podyplomowym od 1 maja 2017

SMK – System Monitorowania Kształcenia

Czytelnia internetowa IBUK Libra