Zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W związku z opublikowaniem 15 listopada br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. zwracamy Państwa uwagę na najważniejsze zmiany w zakresie zaopatrzenia pacjentów w codziennej praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Informacja Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów […]

Chirurgiczna asysta lekarza

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia można składać wnioski na jesienne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 […]