Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zwołała na dzień 19 marca 2020 roku XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Początek obrad o godzinie 9:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Plan szkoleń na 2020 rok

W zakładce Kalendarz szkoleń  zamieściliśmy plan szkoleń organizowanych przez Izbę na najbliższy rok. Zapraszamy do udziału i zapisywania się poprzez platformę SMK