7. Światowe Forum Inkontynencji

Informujemy, że w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w Rzymie odbędzie się 7 Światowe Forum Inkontynencji.

Jednym z głównych celów postawionych Forum jest otwarta dyskusja i próba wspólnego poszukiwania kompromisu pomiędzy często konkurencyjnymi lecz uzupełniającymi się względem siebie perspektyw: pacjentów, opiekunów, decydentów i płatników, tak aby móc wspólnie poprawić jakość oraz efektywność kosztową w świadczeniu opieki nad pacjentami, których dotknął problem inkontynecji.
W tegorocznym Forum weźmie udział ponad 300 ekspertów z 30 krajów z całego świata, posiadających odmienne doświadczenie w zakresie otrzymywania, finansowania, planowania czy świadczenia opieki, których jednoczy wspólny cel – poprawa jakości w opiece nad osobami zmagającymi się z inkontynencją. Wierzę, że efekty dyskusji prowadzonej podczas Forum w zakresie tego interdyscyplinarnego pod względem medycznym, społecznym i ekonomicznym problemu, mogą stać się dla Pani oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych inspiracją do ich próby wdrożenia w Polsce.
7. edycja Forum jest zainicjowana przez firmę Essity, we współpracy z Europejską Platformą na Rzecz Starzenia (AGE Platform Europe), Europejskim Stowarzyszeniem Opiekunów Nieformalnych (Eurocarers) oraz Międzynarodowym Porozumieniem Organizacji Pacjenckich (IAPO), z poparciem szeregu wielu innych międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji zajmujących się tematem inkontynencji.

GFI-2018-Invitation-Digital

Written by