W związku z podpisaniem umowy uruchomiliśmy dostęp do wybranych publikacji książkowych na platformie IBUK Libra.

W celu uzyskania dostępu do platformy IBUK należy wypełnić załączony wniosek i przesłać do biura OIPiP w Toruniu pod adres: sekretarz@oipip.torun.pl lub pocztą na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 254/258
87-100 Toruń

Druki do pobrania:
Wniosek
Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa
Instrukcja korzystania