Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 254-258; 87-100 Toruń

tel. 56 62 100 22, e-mail: oipip@oipip.torun.pl

Od czego zacząć, gdy chcesz wykonywać zawód pielęgniarki/położnej w formie indywidualnej praktyki

Założenie konta we właściwej aplikacji
Jeżeli jesteś pielęgniarką / pielęgniarzem lub położną / położnym to Twoja księga rejestrowa jest prowadzona w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Żeby móc dokonać wpisu swojej indywidualnej praktyki załóż sobie konto w Aplikacji dla Praktyk Zawodowych w sekcji Praktyki pielęgniarek i położnych.

Jak założyć konto w aplikacji
Po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji Aplikacja dla Praktyk Zawodowych w sekcji Praktyki pielęgniarek i położnych) należy kliknąć w link: „Jeśli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj”. Na wyświetlonej formatce należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane. Należy pamiętać, że login i hasło wpisuje się wg swojego uznania.

Po wysłaniu formularza automatycznie zostaje przysłany na podany w nim adres e-mail link aktywacyjny (należy poczekać kilka minut, czasami również przejrzeć katalog Spam swojej poczty elektronicznej). Link należy skopiować, a następnie wkleić w okno przeglądarki i wybrać Enter. Po wykonaniu tych czynności powinien pojawić się komunikat informujący o tym, że konto dla danego użytkownika zostało aktywowane. Po jego otrzymaniu należy ponownie zalogować się do aplikacji.

Uzyskanie uprawnień do swojej księgi rejestrowej

Jeżeli nie posiadasz jeszcze księgi rejestrowej i chciałabyś (chciałbyś) zarejestrować swoją praktykę pielęgniarską / położniczą:
– zaloguj się do aplikacji i wstaw nowy wniosek o rejestrację.
– po pozytywnym rozpatrzeniu twojego wniosku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych twoja księga będzie możliwa do wyszukania w odpowiedniej wyszukiwarce (wyszukiwarki dostępne są na stronie głównej portalu http://www.rpwdl.csioz.gov.pl). Wtedy należy wystąpić o uzyskanie uprawnień do stworzonej księgi rejestrowej zgodnie z instrukcjami w akapicie „Jeśli posiadasz już swoją księgę rejestrową”.

Jeżeli posiadasz już swoją księgę rejestrową i założyłeś konto we właściwej aplikacji zgodnie z punktem powyżej, to powinieneś wystąpić o uzyskanie uprawnień do swojej księgi rejestrowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz po zalogowaniu się do Aplikacji dla Praktyk Zawodowych w zakładce „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”. Poprawnie wypełniony wniosek o nadanie uprawnień możesz wysłać do właściwej Izby faxem albo drogą e-mailową.

Zakładanie konta w celu dokonania wpisu praktyki pilęgniarskiej / połozniczej – instrukcja krok, po kroku

Uzyskanie podpisu elektronicznego
Każdy wniosek wysyłany do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych musi być opatrzony podpisem elektronicznym. Istnieją dwie możliwości uzyskania takiego podpisu: można zakupić (koszt około 200 zł) kartę z certyfikatem kwalifikowanym jednego z centrów certyfikacji albo zaopatrzyć się w darmowy profil zaufany ePUAP.

Często zadawane pytanie na stronie RPWDL