VADEMECUM

VADEMECUM

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Toruniu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Opieki Medycznej  prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Centrum Opieki Medycznej prowadzone przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

Stanowisko objęte naborem: Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Toruniu.

Wymagania i warunki zatrudnienia zawarte są w: Pełna treść ogłoszenia

Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

  • ofertę można złożyć osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87-100 Toruń.
  • na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Toruniu”.
  • termin składania ofert upływa 14.02.2024 r. o godz. 14.00,

 

Zapraszamy do składania ofert.

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Twitter