VADEMECUM

VADEMECUM

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Sprawozdawczość statystyczna

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz.U. 2022 poz. 2453)
– Rada Ministrów ustala corocznie rozporządzenie na podstawie art. 18 ustawy o statystyce publicznej Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) – art. 7 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 3

Obowiązki statystyczne

Obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, według przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej, mają wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli:

  • podmioty lecznicze
  • praktyki zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Więcej na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy >>>

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Twitter