VADEMECUM

VADEMECUM

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia oficjalnie zatwierdzony!

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Podpisany dokument to pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.
 
Dokument przewiduje odrębne mechanizmy monitorowania przestrzegania jego postanowień dla publicznych placówek medycznych. Przystąpienie do kodeksu nie wiąże się z członkostwem w żadnej organizacji. więcej …

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Twitter