VADEMECUM

VADEMECUM

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Zmiany w wyrobach medycznych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych [tu przeczytasz], które wprowadza nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych. W rozporządzeniu dodano również nowe wyroby medyczne, zaś w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego).

Realizacja zleceń wystawionych przed 1 stycznia 2024 r.

Wskazać należy, że zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zlecenia na wyroby medyczne z lp. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 28-31, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 48-50, 53, 59 i 60, które do 31 grudnia br. zostały:

1) wystawione lub

2) wystawione i potwierdzone, lub

3) częściowo zrealizowane

– zachowują ważność i są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Powyższe oznacza, że po 1 stycznia 2024 r. pacjent może zrealizować takie zlecenie – według wysokości limitu i % udziale w tym limicie obowiązujących na dzień wystawienia zlecenia.

 

Natomiast zlecenia na wyroby o kodach wymienionych w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych, które zostały wystawione lub wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane w 2023 r. będą mogły być realizowane w 2024 r. w oparciu o nowe kody oraz limity.

Oznacza to, że w przypadku gdy zlecenie zostało zweryfikowane pozytywnie w 2023 r., a pobranie do realizacji będzie miało miejsce w 2024 r., to podczas weryfikacji zlecenia na etapie pobrania do realizacji zostanie wyznaczony nowy kod wyrobu medycznego wynikający z mapowania 2023->2024.

W związku z powyższym świadczeniodawca nie powinien wskazywać w zestawach produktów handlowych na 2024 r. „starych kodów”, które będą podlegały mapowaniu.

Przykład: gdy pacjent będzie chciał zrealizować w 2024 r. zlecenie wystawione w 2023 r. na wyrób medyczny o kodzie P.100, świadczeniodawcy pobierającemu zlecenie do realizacji w systemie eZWM wyświetli się kod Y.06.01 wynikający z nowego rozporządzenia.

Natomiast jeśli zlecenie zostało pobrane do realizacji w 2023 r. a wydanie wyrobu nastąpi dopiero w 2024 r. świadczeniodawca powinien wycofać dokument pobrania i następnie pobrać je ponownie z datą pobrania już na 2024 r.

Przypominamy, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą przy tworzeniu zestawów handlowych nie należy wskazywać kodów dotyczących danych grup wyrobów. Kody grup służą jedynie do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w te wyroby medyczne, np. grupa Y.06.01 Grupa materiałów chłonnych obejmująca pieluchomajtki i zamienniki.

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Twitter