VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W związku z opublikowaniem 15 listopada br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. zwracamy Państwa uwagę na najważniejsze zmiany w zakresie zaopatrzenia pacjentów w codziennej praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter