VADEMECUM

PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ

BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP W TORUNIU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 31 maja 2018 r.

Projekt

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Udostępnij

Share on Facebook
Share on Twitter