Grupa COVID

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju oraz doniesienia medialne wskazują na to, że pomimo stosowanego reżimu sanitarnego jest tylko kwestią czasu, kiedy ognisko chorobowe wystąpi w placówce opiekuńczej.

Wychodząc na przeciw realnemu zagrożeniu oraz chcąc uniknąć przymusowych, niechcianych oddelegowań do pracy z chorymi na COVID-19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zbiera grupę pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy w razie zaistniałej potrzeby podjęliby dobrowolnie pracę w trybie szybkiej interwencji w placówkach opiekuńczych wspomagając w ten sposób w pracy nasze koleżanki i kolegów pracujących na co dzień w DPS, ZOL czy ZPO.

Osobom, które zechcą przystąpić do naszego zespołu zapewnimy pomoc w negocjowaniu warunków pracy i płacy, pomoc prawną, środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i pacjentów czy podopiecznych placówek opiekuńczych.

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem formularza poniżej. W godz. 10:00 – 16:00 istnieje możliwość uzyskania informacji nt. grupy pod numerem telefonu: 883 671 713 lub pod adresem mailowym sekretarz@oipip.torun.pl

Zainteresowanych powiadomimy mailowo o terminie spotkania za pośrednictwem platformy internetowej.

Zapraszamy.

 

 

 

    Zgłaszam swoją gotowość do pracy w trybie szybkiej interwencji w placówkach opiekuńczych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP