Wybory

PILNE

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w związku z podjęciem przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w dniu 11.03.2020 r. Uchwały Nr 387 o zmianie kalendarza wyborczego obrady XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych zaplanowane na 19 marca 2020 roku zostały odwołane.

Wybory do samorządu pielęgniarek i położnych

Każda pielęgniarka i położna może być wybierana do zasiadania w organach okręgowej izby opisanych powyżej.

Kadencja organów trwa 4 lata i obecna skończy się w 2020 roku. W pierwszym etapie w rejonach wyborczych wybierani są delegaci na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych. Na pierwszym zjeździe nowej kadencji planowanym na 19 marca 2020 roku spośród tych delegatów wybierani są członkowie organów kolegialnych, czyli:

 • Przewodniczący i Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy
 • Przewodniczący i członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
 • Przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Czytaj także: Maraton wyborczy do Organów Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Pobierz „Vademecum wyborcze


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Komisję Wyborczą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów i określiła jej regulamin. Podejmuje również decyzje co do ilości rejonów wyborczych i liczby wybieranych delegatów. W zbliżających się wyborach teren działania Okręgowej Izby podzielono na 29 rejonów wyborczych (szczegóły dotyczące rejonu i zebrania wyborczego uzyskasz klikając w nazwę rejonu):

Toruń

 1. Nr 1/1 Wojewódzki Szpital Zespolony Pielęgniarki
  WYNIKI WSzZ Pielęgniarki
 2. Nr 1/2 Wojewódzki Szpital Zespolony Położne
  WYNIKI WSzZ Położne
 3. Nr 2 Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych
  WYNIKI WSzZ Szpital Dziecięcy
 4. Nr 3 Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
  WYNIKI WSzZ Szpital Obserwacyjno – Zakaźny
 5. Nr 4 Szpital Psychiatryczny
  WYNIKI WSzZ Szpital Pychiatryczny
 6. Nr 5 Specjalistyczny Szpital Miejski
  WYNIKI Szpital Miejski
 7. Nr 6 Miejska Przychodnia Specjalistyczna
  WYNIKI MPS
 8. Nr 7 Rubinkowo
  WYNIKI Rubinkowo
 9. Nr 8 Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
  WYNIKI ZPO
 10. Nr 9 ZOP Hospicjum „Światło”
  WYNIKI Hospicjum
 11. Nr 10 NZOZ Lecznice „CITOMED
  WYNIKI Citomed
 12. Nr 11 Wrzosy
  WYNIKI Wrzosy
 13. Nr 12 Centrum Medyczne „OLK – MED”
  WYNIKI OLK MED
 14. Nr 13 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  WYNIKI WOMP
 15. Nr 14 Domy Pomocy Społecznej
  WYNIKI – Informacja OKW

Brodnica

 1. Nr 15 Zespól Opieki Zdrowotnej
  WYNIKI ZOZ Brodnica
 2. Nr 15/1 POZ (powiat brodnicki)
  WYNIKI POZ Brodnica

Chełmno

 1. Nr 16 Zespół Opieki Zdrowotnej
  WYNIKI ZOZ Chełmno
 2. Nr 16/1 POZ (powiat chełmiński)
  WYNIKI POZ powiat chełmiński

Chełmża

 1. Nr 17 Szpital Powiatowy
  WYNIKI Szpital Powiatowy w Chełmży
 2. Nr 17/1 POZ
  WYNIKI – Informacja OKW

Golub-Dobrzyń

 1. Nr 18 Szpital Powiatowy
  WYNIKI Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu
 2. Nr 18/1 POZ (powiat golubsko-dobrzyński)
  WYNIKI POZ Golub-Dobrzyń

Grudziądz

 1. Nr 19 Regionalny Szpital Specjalistyczny
  WYNIKI RSS Grudziądz
 2. Nr 19/1 POZ (powiat grudziądzki)
  WYNIKI POZ w Grudziądzu
 3. Nr 19/2 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
  WYNIKI WSPL w Grudziądzu

Łasin

 1. Nr 20 Zakład Opieki Zdrowotnej
  WYNIKI ZOZ Łasin

Wąbrzeźno

 1. Nr 21 Nowy Szpital
  WYNIKI Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 2. Nr 21/1 POZ (powiat wąbrzeski)
  WYNIKI POZ Wąbrzeźno

 

Rejestr wyborców

Okręgowa Komisja Wyborcza tworzy listy wyborcze na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz wykazach zatrudnionych uzyskanych od podmiotów leczniczych.

Lista wyborcza wszystkich pielęgniarek i położnych dostępna jest w linku poniżej:

Rejestr wyborców

Zalecamy sprawdzenie swojej osoby w Rejestrze wyborców, gdyż w zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru wyborców rejonu wyborczego.

Rejestr wyborców jest udostępniony także do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258. Ponadto taką informację można uzyskać pod numerem telefonu 56 62 100 22 wew. 1 lub 5