Wiadomości

Praca dla pielęgniarki – Toruń

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220  zatrudni Pielęgniarkę 1. Wymagania niezbędne: list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw pracy, dokumenty poświadczające wykształcenie, aktualne PWZ, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 2. Warunki zatrudnienia : praca na etacie. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki” należy […]

0 komentarzy

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia

Informujemy, że resort zdrowia udostępnił poradnik dotyczący RODO i ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia. Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej […]

0 komentarzy

Z żałobnej karty…

W dniu 11 października 2018 roku z grona brodnickich pielęgniarek odeszła Ala Kupferschmidt Dobry Człowiek, Oddana Pielęgniarka, Przyjaciółka Pozostaniesz zawsze w naszej pamięci. Jolanta Zembrzycka Bogumiła Bałuta * * * * *

0 komentarzy

Spotkanie naukowo-szkoleniowe

Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział Kujawsko-Pomorski zaprasza na pierwsze, inauguracyjne spotkanie naukowo-szkoleniowe. Program

0 komentarzy

Konkurs ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy informuje o ogłoszeniu o postępowaniach dotyczących konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Iinformacja o ogłoszeniu o postępowaniach nr 1 do 56 – konkurs ofert PSY

0 komentarzy

Kongres Zdrowia Psychicznego

Regionalne Centrum Młodzieży wspólnie z Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, serdecznie zapraszają do udziału w KONGRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, który odbędzie się 10 października 2018 roku w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Plac Teatralny 2. Zgłoszenia

0 komentarzy

Informacja dla świadczeniodawców w zakresie POZ

Na naszej stronie w zakładce Opiniowanie sposobu podziału … zamieściliśmy wyjaśnienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń od 1 września 2018 roku dla pielęgniarek i położnych POZ.

0 komentarzy

Praca dla Pielęgniarki – Toruń

Szpital Specjalistyczny MATOPAT w Toruniu ul. Storczykowa 8/10 zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza Medycyny Pracy. Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej. Ogłoszenie Zainteresowanych kandydowaniem prosimy o złożenie aplikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, oferty dostępne są w zakładce „kariera”.

0 komentarzy

Praca dla Położnej – Gdańsk

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku zatrudni położną/ położnego w oddziale położniczo-ginekologicznym. 1. Oczekiwania: aktualne Prawo Wykonywania Zawodu motywacja do pracy elastyczność, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 2. Oferujemy: forma zatrudnienia do uzgodnienia stabilne warunki zatrudnienia narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych możliwość rozwoju […]

0 komentarzy

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prowadzi nabór na  bezpłatne szkolenia specjalizacyjne  w dziedzinie: pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych oferta-specjalizacje-bezpłatne-2018

0 komentarzy

2018-10-04 – Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Informujemy że są jeszcze wolne miejsca na kursie dokształcającym Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych dla pielęgniarek i położnych. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00 w OIPiP w Toruniu. Odpłatność wynosi 60 zł. Zapisy poprzez system SMK.

0 komentarzy

Uwaga Pracodawcy …

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem w dniu 01-09-2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681) zgodnie z § 2 ust. świadczeniodawcy mają obowiązek: 👉 Ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek […]

0 komentarzy

Konferencja „Małe Dni Zdrowia Psychicznego”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czas Przestrzeń Tożsamość” zaprasza na bezpłatną Konferencję Małe Dni Zdrowia Psychicznego pn. „Miej to z głowy – ocena kondycji psychicznej Pielęgniarek i Położnych”, która odbędzie się 27 września 2018 r. w Toruniu, Hotel „Filmar” przy ul. Grudziądzkiej 39-43. Program konferencji: 10:00 Rejestracja uczestników 10:15 Otwarcie […]

0 komentarzy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informujemy, że wzór wniosku o podział  środków wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia jest w trakcie opracowania przez prawnika i zostanie udostępniony w dniu […]

0 komentarzy

Z żałobnej karty…

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Toruniu Annie Bireckiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składa Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami ORzOZ Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z Członkami OKR Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych wraz […]

0 komentarzy