Wiadomości dla prowadzących indywidualne praktyki

ZUS nie zapłaci „chorobowego” zadłużonym

ZUS nie zapłaci „chorobowego” zadłużonym przedsiębiorcom. To znaczy pielęgniarki i położne, które prowadzą indywidualne praktyki i zalegają z opłatami składek do ZUS muszą się liczyć z tym, że w przypadku choroby nie otrzymają świadczenia. Od początku 2018 roku zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Niestety nowe zasady opłacania składek mają swoje niespodziewane konsekwencje. Przedsiębiorcy z […]

0 komentarzy

Zmiana wysokości opłat za wpis i zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych

Informujemy, że od lutego obowiązują nowe wysokości opłat: 91 zł za wpis do rejestru praktyk zawodowych 46 zł za zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych Opłaty prosimy dokonywać na konto OIPiP w Toruniu: 16 1240 4009 1111 0000 4493 5681 tytułem: opłata za wpis lub zmianę wpisu do rejestru praktyk

0 komentarzy

Wysokość składek na ubezpieczenia

Przypominamy, że od stycznia 2018 roku zmieniła się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie i położnicze. Źródło: zus.pl Składki płacone są do 15 lutego (za miesiąc styczeń) Proszę pamiętać, że uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat. Składki do ZUS

0 komentarzy

Wysokość składki członkowskiej na rok 2018

Informujemy, że w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej w ramach działalności gospodarczej od miesiąca lutego 2018 roku wysokość składki się zmieniła i wynosi 35,55 zł. Za miesiąc styczeń 2018 roku wysokość składki wynosi 33,03 zł. Szczegółowe informacje w zakładce Składki członkowskie

0 komentarzy

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej 19 stycznia 2018 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 160 ogłoszono tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej reguluje kwestie prawne związane z działalnością leczniczą. Ustawa określa: zasady wykonywania działalności medycznej rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą normy […]

0 komentarzy

Składki do ZUS

Już od 1 stycznia 2018 roku pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki odprowadzą swoje składki do ZUS przy pomocy jednego przelewu. Szykuje się więc nowy wymiar rozliczeń z ZUS. Ponad to na swój indywidualny rachunku bankowy. To znaczy zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziecie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: […]

0 komentarzy