Wiadomości dla prowadzących indywidualne praktyki

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2020

przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy wszystkie podmioty wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Na terenie naszego województwa wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia koordynuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie […]

Nowa wysokość składki i opłat za wpis do RPWDL

Informujemy, że od lutego 2021 roku składka członkowska dla osób wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wynosi 42,42 zł. Szczegółowe informacje w zakładce Składki członkowskie Zmianie uległy również opłaty za wpis i zmiany we wpisie w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Opłata za wpis wynosi: 109 zł Opłata za zmianę wpisu wynosi: 54,50 zł

Nowy numer konta bankowego

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku uległ zmianie nasz numer konta bankowego. Aktualny to: 14 1160 2202 0000 0003 5977 7432 Prosimy wszystkie operacje finansowe z OIPiP prowadzić za pośrednictwem tego konta. Dotyczy także wpłat z tytułu składki członkowskiej. Wpłaty dokonane w styczniu na stary numer konta będą zaksięgowane. Dla przypomnienia …Wysokość składki dla […]

Indywidualne praktyki – uzyskiwanie zaświadczenia o wpisie do rejestru

W związku z pojawiającymi się trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przedstawiamy instrukcję jak uzyskać zaświadczenie. Aby uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk zawodowych należy: I. Posiadać konto na platformie RPWDL Zakładanie konta w RPWDL II. Uzyskać uprawnienia do księgi rejestrowej. Aby możliwe było utworzenie wniosku o zmianę […]

Indeks leków dla pielęgniarek i położnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia niektóre preparaty farmaceutyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Indeks leków obejmuje także preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela czy anksjolityki. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawiera dokładny wykaz substancji czynnych zawartych w preparatach […]

Prawo w praktyce

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego >>>  

Domięśniowa antybiotykoterapia u dzieci w domu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała na stronie internetowej negatywną opinię dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek, konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dotyczącą zlecania pielęgniarkom przez lekarzy prowadzenia domięśniowej antybiotykoterapii u dzieci w domu. więcej Treść opinii

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowany do pielęgniarek i położnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Realizując ustawowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. zwracam się do was Koleżanki i Koledzy z prośbą o informowanie rodziców i opiekunów dzieci urodzonych w latach 2013-2016 o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Apel

Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Szanowne Koleżanki, oddajemy w Wasze ręce metodykę i standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Publikacja powstała w okresie przygotowywania kolejnych zmian w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. W tym roku (2017) weszła w życie reforma oświaty wygaszająca gimnazja, a Ministrostwo Zdrowia przygotowało założenia do ustawy o profilaktycznej opiece […]

E-recepta

Zamiast recepty pacjent dostanie SMS-a Do Sejmu trafiła właśnie ustawa związana z wprowadzeniem e-recepty. Żeby pacjent mógł wykupić leki, będzie musiał pokazać w aptece SMS-a ze specjalnym kodem kreskowym. Jeśli nie będzie musiał się wylegitymować i podać PIN. Elektroniczna recepta ma zacząć działać jeszcze w tym miesiącu. Na razie jako pilotaż. Do końca roku będą […]