Wiadomości dla prowadzących indywidualne praktyki

3153679

Wybór formy opodatkowania przez pielęgniarki i położne, które w 2021 r. opodatkowane były w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utraciły prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa

Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), podatnicy, […]

Obowiązek sprawozdawczy za 2021 rok – indywidualne praktyki.

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących […]

Składki członkowskie i inne opłaty w 2022 roku

Informujemy, że zmianie uległy wysokości miesięcznych składek członkowskich i innych opłat. Składki członkowskie: styczeń 2022 r.: 42,42 zł luty – grudzień 2022 r.: 46,66 Cały rok: 555,68 zł. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą [RPWDL]: wpis: 118 zł zmiana wpisu: 59 zł Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe: wpis i zmiana wpisu: 354 zł Wydanie Zaświadczenia o […]

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2020

przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy wszystkie podmioty wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Na terenie naszego województwa wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia koordynuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie […]

Nowa wysokość składki i opłat za wpis do RPWDL

Informujemy, że od lutego 2021 roku składka członkowska dla osób wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wynosi 42,42 zł. Szczegółowe informacje w zakładce Składki członkowskie Zmianie uległy również opłaty za wpis i zmiany we wpisie w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Opłata za wpis wynosi: 109 zł Opłata za zmianę wpisu wynosi: 54,50 zł

Nowy numer konta bankowego

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku uległ zmianie nasz numer konta bankowego. Aktualny to: 14 1160 2202 0000 0003 5977 7432 Prosimy wszystkie operacje finansowe z OIPiP prowadzić za pośrednictwem tego konta. Dotyczy także wpłat z tytułu składki członkowskiej. Wpłaty dokonane w styczniu na stary numer konta będą zaksięgowane. Dla przypomnienia …Wysokość składki dla […]

Indywidualne praktyki – uzyskiwanie zaświadczenia o wpisie do rejestru

W związku z pojawiającymi się trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przedstawiamy instrukcję jak uzyskać zaświadczenie. Aby uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk zawodowych należy: I. Posiadać konto na platformie RPWDL Zakładanie konta w RPWDL II. Uzyskać uprawnienia do księgi rejestrowej. Aby możliwe było utworzenie wniosku o zmianę […]

Indeks leków dla pielęgniarek i położnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia niektóre preparaty farmaceutyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Indeks leków obejmuje także preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela czy anksjolityki. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawiera dokładny wykaz substancji czynnych zawartych w preparatach […]

Prawo w praktyce

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego >>>  

Domięśniowa antybiotykoterapia u dzieci w domu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała na stronie internetowej negatywną opinię dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek, konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dotyczącą zlecania pielęgniarkom przez lekarzy prowadzenia domięśniowej antybiotykoterapii u dzieci w domu. więcej Treść opinii