Najlepsze życzenia

– Dziękuję pielęgniarkom i położonym z województwa kujawsko-pomorskiego za zaangażowanie, ofiarność i troskę, które łagodzą cierpienie i pomagają powracać do Czytaj więcej