Posiedzenia

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2019 rok

Okręgowa Rada:

 • 22.02.2019 godzina 15:30
 • 20.06.2019 godzina 15:30
 • 30.08.2019 godzina 10:30
 • 17.10.2019 godzina 15:30
 • 12.12.2019 godzina 13:30

Prezydium Okręgowej Rady:

 • 18.01.2019 godzina 15:30
 • 04.04.2019 godzina 15:30
 • 16.05.2019 godzina 15:30
 • 11.07.2019 godzina 15:30
 • 25.07.2019 godzina 15:30
 • 08.08.2019 godzina 15:30
 • 19.09.2019 godzina 15:30
 • 14.11.2019 godzina 15:30