Posiedzenia

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2018 rok

Okręgowa Rada:

 • 19.02.2018 godzina 15:30
 • 14.06.2018
 • 31.08.2018
 • 13.12.2018

Prezydium Okręgowej Rady:

 • 18.01.2018 godzina 15:30
 • 22.03.2018
 • 19.04.2018
 • 24.05.2018
 • 29.06.2018
 • 12.07.2018
 • 26.07.2018
 • 09.08.2018
 • 23.08.2018
 • 26.09.2018
 • 11.10.2018
 • 08.11.2018
 • 29.11.2018