Posiedzenia

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2020 rok

Okręgowa Rada:

 • 28.02.2020 godzina 15:30
 • 02.04.2020 godzina 15:30
 • 18.06.2020 godzina 10:30
 • 28.08.2020 godzina 15:30
 • 15.10.2020 godzina 15:30
 • 17.12.2020 godzina 13:30

Prezydium Okręgowej Rady:

 • 23.01.2020 godzina 15:30
 • 12.03.2020 godzina 15:30
 • 14.05.2020godzina 15:30
 • 14.07.2020 godzina 15:30
 • 28.07.2020 godzina 15:30
 • 13.08.2020 godzina 15:30
 • 24.09.2020 godzina 15:30
 • 19.11.2020 godzina 15:30