Posiedzenia

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na 2021 rok

Okręgowa Rada:

 • 28.02.2021 godzina 15:30
 • 02.04.2021 godzina 15:30
 • 18.06.2021 godzina 10:30
 • 28.08.2021 godzina 15:30
 • 15.10.2021 godzina 15:30
 • 17.12.2021 godzina 13:30

Prezydium Okręgowej Rady:

 • 23.01.2021 godzina 15:30
 • 12.03.2021 godzina 15:30
 • 14.05.2021 godzina 15:30
 • 14.07.2021 godzina 15:30
 • 28.07.2021 godzina 15:30
 • 13.08.2021 godzina 15:30
 • 13.09.2021 godzina 15:30
 • 19.11.2021 godzina 15:30