Odznaczenie zawodowe

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku ustanowił odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie”.

O odznaczenie zawodowe ubiegać się mogą pielęgniarki i położne, które:

  • są członkami OIPiP w Toruniu, a które swoją postawą zawodową, społeczną, etyczną i profesjonalizmem stanowiły i stanowią przykład dla innych pracowników.
  • położnym legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem  pracy w zawodzie

Wnioski o nadanie odznaczenia mogę składać:

  • Kierownicy podmiotów leczniczych,
  • Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa,
  • Naczelne Pielęgniarki,
  • Przełożone Pielęgniarek,
  • Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Toruniu
  • Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
  • Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu

Wypełniony wniosek składa się do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

[.PDF] Regulamin przyznawania odznaczenia „Za zasługi w zawodzie”

[.PDF]  Wniosek o przyznanie odznaczenia zawodowego

[.DOC] Wniosek o nadanie odznaczenia zawodowego