PPG – zgłoszenie uczestnictwa

    Zgłaszam swój udział w „PPG - pielęgniarstwo/położnictwo po godzinach”

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP