PPG – zgłoszenie uczestnictwa

Zgłaszam swój udział w „PPG - pielęgniarstwo/położnictwo po godzinach”

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP