[2019-06-13] „Postępowanie z raną przewlekłą” zgłoszenie uczestnictwa

    Zgłaszam swój udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępowanie z raną przewlekłą”

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP