[2019-06-13] „Postępowanie z raną przewlekłą” zgłoszenie uczestnictwa

Zgłaszam swój udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępowanie z raną przewlekłą”

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP