Kalendarz szkoleń

Pielęgniarstwo operacyjne – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: luty-2019, termin zakończenia: 07-2020

status: szkolenie w toku, koszt: 3000,00 zł

 

Pielęgniarstwo rodzinne – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: październik-2019, termin zakończenia: maj-2021

status: trwa nabór wniosków, koszt: 2800,00 zł

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: wrzesień-2019, termin zakończenia: 04-2020

status: trwa nabór wniosków, koszt:  ok. 3000,00 zł

 

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs kwalifikacyjny

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: luty-2019, termin zakończenia: czerwiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 950,00 zł

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii – kurs kwalifikacyjny

Dla położnych, termin rozpoczęcia: luty-2019, termin zakończenia: lipiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 1600,00 zł

 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne – kurs kwalifikacyjny

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: październik-2019, termin zakończenia: 04-2020

status: trwa nabór wniosków, koszt:w trakcie ustalania

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 25-05-2019, termin zakończenia: czerwiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Wywiad i badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: marzec-2019, termin zakończenia: maj-2019

status: szkolenie w toku, koszt: 500,00 zł

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: listopad-2019, termin zakończenia: styczeń-2020

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.I

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 11-05-2019, termin zakończenia: czerwiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 450,00 zł

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: wrzesień-2019, termin zakończenia: listopad-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Dla położnych, termin rozpoczęcia: październik-2019, termin zakończenia: listopad-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 350,00 zł

 

Dializoterapia

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: wrzesień-2019, termin zakończenia: październik-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 600,00 zł

 

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia:maj-2019, termin zakończenia: czerwiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 320,00 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: wrzesień-2019, termin zakończenia: październik-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 320,00 zł

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie portów naczyniowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 13-05-2019, termin zakończenia: 13-05-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: bezpłatne

 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: czerwiec-2019, termin zakończenia: czerwiec-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 70,00 zł

 

 

2018 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 01-12-2018, termin zakończenia: luty-2019

status: szkolenie trwa, koszt: 430,00 zł

 

Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 01-12-2018, termin zakończenia: luty -2019

status: szkolenie zakończone, koszt: 350,00 zł

 

Badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 01-09-2018 (planowany), termin zakończenia: 11-2018

status: szkolenie trwa, koszt: 500,00 zł

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie portów naczyniowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: listopad-2018, termin zakończenia: listopad-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 60,00 zł

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 25-08-2018, termin zakończenia: październik-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 430,00 zł

 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: październik 2018, termin zakończenia: październik 2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 60,00 zł

 

Edukator w cukrzycy

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 23.04.2018, termin zakończenia: 06-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 530,00 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 19-05-2018 , termin zakończenia  28-06-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 330,00 zł

 

Wykonanie i ocena testów skórnych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 20-04-2018, termin zakończenia: 16-05-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 300,00 zł

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 24-03-2018, termin zakończenia: 29-06-2018

status: szkolenie zakończone, koszt: 430,00 zł