Kalendarz szkoleń

Szkolenia rozpoczynające się w 2021 roku

 

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 25 września 2021, termin zakończenia: listopad-2021

status: trwa nabór wniosków, koszt: 450,00 zł

 

Pielęgniarstwo internistyczne – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 23 października 2021, termin zakończenia: maj 2023 

status: trwa nabór wniosków

 

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – kurs kwalifikacyjny

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 20-11-2021, termin zakończenia: maj 2022

status: trwa nabór wniosków koszt:  ok. 1 000 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 23 października 2021, termin zakończenia: grudzień-2021

status: trwa nabór wniosków, koszt: 350,00 zł

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: listopad-2021, termin zakończenia: grudzień-2021

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje ograniczona możliwość organizacji szkoleń podyplomowych. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szkolenia trwające

 

Pielęgniarstwo operacyjne – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 17-04-2021, termin zakończenia: 09-2022

status: szkolenie w toku

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – specjalizacja

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 23 listopad 2019, termin zakończenia: 05-2021

status: szkolenie w toku

 

Leczenie ran

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 04-09-2021, termin zakończenia: październik 2021

status: szkolenie w toku

 

Wywiad i badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 11-09-2021, termin zakończenia: 16-10-2021

status: szkolenie w toku