Kalendarz szkoleń

Edukator w cukrzycy

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 02.03.2018 (planowany), termin zakończenia: 05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 530,00 zł

 

Badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 16-02-2018 (planowany), termin zakończenia: 05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 500,00 zł

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie portów naczyniowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-02-2018, termin zakończenia: 20-02-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-03-2018, termin zakończenia: 20-03-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 07-04-2018 , termin zakończenia  14-06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 330,00 zł

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 24-02-2018, termin zakończenia: 09-05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-01-2018, termin zakończenia: 17-04-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 400,00 zł

 

Wykonanie i ocena testów skórnych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 10-03-2018, termin zakończenia: 16-05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 300,00 zł

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 24-03-2018, termin zakończenia: 13-06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: w trakcie ustalania

 

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 14-04-2018, termin zakończenia: 14-06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 320,00 zł

 

Pielęgniarstwo operacyjne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 09-2018, termin zakończenia: 02-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: w trakcie ustalania

 

Pielęgniarstwo rodzinne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 09-2018, termin zakończenia: 02-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 950,00 zł