Kalendarz szkoleń

Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 29-09-2018, termin zakończenia: 27-10-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 350,00 zł

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.I

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 13-10-2018, termin zakończenia: 08-12-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 450,00 zł

 

Edukator w cukrzycy

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 23.04.2018, termin zakończenia: 06-2018

status: szkolenie w trakcie, koszt: 530,00 zł

 

Badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 01-09-2018 (planowany), termin zakończenia: 11-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 500,00 zł

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie portów naczyniowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: listopad-2018, termin zakończenia: listopad-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 28-05-2018, termin zakończenia: 28-05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 19-05-2018 , termin zakończenia  28-06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 330,00 zł

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 26-05-2018, termin zakończenia: czerwiec-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: wrzesień-2018, termin zakończenia: listopad-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Wykonanie i ocena testów skórnych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 20-04-2018, termin zakończenia: 20-06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 300,00 zł

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 24-03-2018, termin zakończenia: 13-06-2018

status: szkolenie w trakcie, koszt: 430,00 zł

 

Terapia bólu ostrego u dorosłych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 06-10-2018, termin zakończenia: 15-12-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 320,00 zł

 

Pielęgniarstwo operacyjne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 09-2018, termin zakończenia: 02-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: w trakcie ustalania

 

Pielęgniarstwo rodzinne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 09-2018, termin zakończenia: 02-2019

status: trwa nabór wniosków, koszt: 950,00 zł