Opiniowanie projektów aktów prawnych

Zapraszamy do współpracy przy opiniowaniu aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Wpisów nie znaleziono

  

Archiwum projektów aktów prawnych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. Projekt Załączniki Uzasadnienie Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. Projekt  Uzasadnienie Załączniki Ocena Skutków Regulacji  

0 komentarzy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

27 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się 3 projekty Rozporządzeń Ministra Zdrowia, które są powiązane z długo oczekiwanymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. Projekt OWU 1 Projekt OWU 2 Projekt rozporządzenia MZ – zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego […]

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. Projekt rozporządzenia

0 komentarzy

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W załączeniu udostępniam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. Projekt – narkomania

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. Projekt – rehabilitacja Ocena Skutków Regulacji

0 komentarzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r. Projekt – prawo farmaceutyczne

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt zarządzenia prezesa NFZ

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 08 czerwca 2018 r. 2018_xx_DGL – Zarządzenie 2018_xx_DGL_spis_załączników 2018_xx_DGL – zał. 1e 2018_xx_DGL – zał. 1j 2018_xx_DGL – zał. 1n 2018_xx_DGL […]

0 komentarzy

 


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (uwagi do 6 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (uwagi do 5 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (uwagi do 5 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (uwagi do 20 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uwagi do 6 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (uwagi do 1 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (uwagi do 26 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (uwagi do 23 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (uwagi do 23 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (uwagi do 20 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (uwagi do 6 stycznia 2018 r.)


Archiwum20172016