Opiniowanie projektów aktów prawnych

Zapraszamy do współpracy przy opiniowaniu aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 17 czerwca 2018 r. Projekt – prawo farmaceutyczne

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r.

0 komentarzy

Leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. Projekt Załącznik nr 1n Załącznik nr 2 do […]

0 komentarzy

Rządowy projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

W załączeniu udostępniam rządowy projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r. Projekt

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 31 maja 2018 r. Projekt Uzasadnienie Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. Projekt

0 komentarzy

  

Archiwum projektów aktów prawnych

 

Projekt zarządzenia prezesa NFZ

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 08 czerwca 2018 r. 2018_xx_DGL – Zarządzenie 2018_xx_DGL_spis_załączników 2018_xx_DGL – zał. 1e 2018_xx_DGL – zał. 1j 2018_xx_DGL – zał. 1n 2018_xx_DGL […]

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

W załączeniu udostępniam projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 10 maja 2018 r. Projekt Ocena skutków regulacji Uzasadnienie

0 komentarzy

Standard opieki okołoporodowej

Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. Projekt rozporządzenia Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

W załączeniu udostępniam projekt  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r. Projekt Zarządzenia Załącznik nr 1 – katalog świadczeń Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – karta […]

0 komentarzy

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. Projekt Zarządzenia Załącznik 1 Załącznik 2 – wzór umowy Załączniki do umowy 1-4 Uzasadnienie Ocena […]

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. Projekt rozporządzenia Ocena skutków regulacji

0 komentarzy

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ – koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 23 marca 2018 r. Projekt-zarzadzenia.zip

0 komentarzy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 26 marca 2018 roku na adres mailowy przewodniczacy@oipip.torun.pl Projekt rozporządzenia Załącznik nr 1 Ocena skutków regulacji  

0 komentarzy

 


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (uwagi do 6 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (uwagi do 5 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (uwagi do 5 marca 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (uwagi do 20 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uwagi do 6 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (uwagi do 1 lutego 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (uwagi do 29 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (uwagi do 26 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (uwagi do 23 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (uwagi do 23 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (uwagi do 20 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (uwagi do 6 stycznia 2018 r.)


Archiwum20172016