Konkursy na stanowiska kierownicze

Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Sposób przeprowadzania konkursu w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowisko: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Ponad to określa skład oraz tryb i warunki powoływania oraz odwoływania komisji konkursowej i zawiera ramowy regulamin przeprowadzania konkursu.

Informacja w sprawie interpretacji zapisu § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Pobierz

Aktualnie przeprowadzane konkursy na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

  • Brak ogłoszonych konkursów