Miej to z głowy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przystępuje do projektu „Ocena kondycji psychicznej”, który jest finansowany  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014–2020. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, które powstało 2004 r. Stowarzyszenie działa głównie wokół rozwoju lokalnego starając się go realizować w sposób holistyczny. W rozwój ten od lat wpisujemy działania rewitalizacyjne czy też związane z ekonomią społeczną oraz budowanie zasobów wiedzy a także zarządzaniem zmianą. Ważną częścią działań organizacji są aktywności związane ze zdrowiem psychicznym obecnie realizujemy projekt dotyczący Zdrowia psychicznego finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, wypracowujemy grę o pracę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną a także opracowujemy narzędzia do diagnozy osób w zakresie powrotu na rynek pracy po kryzysach psychicznych. Nasz zespół zrealizował, wspólnie z różnymi partnerami, do tej pory kilkadziesiąt projektów dotyczących rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych.

 

W ramach projektu otrzymamy:

 • narzędzia do samodzielnej weryfikacji naszej kondycji psychicznej >>>;
 • wiedzę na temat profilaktyki związanej z zaburzenia i chorobami psychicznymi;
 • informacje, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku, gdy pojawi się zagrożenie naszego zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie zaprezentuje sposoby profilaktyki dotyczące zaburzeń i chorób psychicznych. Działania skoncentrowane będą na te choroby, które najczęściej dotykają nas jako społeczeństwo. Znajdziemy tu odpowiedź, co zrobić, jeżeli zauważymy u siebie lub swoich bliskich (w rodzinie, pracy, wśród znajomych i przyjaciół) niepokojące objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie zaburzeń lub chorób psychicznych.

Projekt jest skierowany grup zawodowych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:

 • pracownicy administracji,
 • nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • pracownicy opieki zdrowotnej,
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • studenci i wykładowcy akademiccy.

Stowarzyszenie przygotowało narzędzie do autodiagnozy. Każdy, kto odwiedzi stronę ZdrowiePsychiczne.org, znajdzie na niej informacje, które pozwolą mu zadbać o kondycję psychiczną.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zechcą się Państwo z nami spotkać. Ambasadorzy Stowarzyszenia nie tylko będą promować narzędzie do autodiagnozy, ale również organizując spotkania, pogadanki i Dni Zdrowia Psychicznego.

Mamy nadzieję, że dbałość o kondycję psychiczną będzie równie modna jak dbałość o kondycję fizyczną i urodę, a Państwo będą chcieli z nami systematycznie ćwiczyć, żeby utrzymać zdrowie psychiczne w doskonałej formie.

Zachęcamy, by skorzystać z:

 • przygotowanego dla Państwa całkowicie anonimowego narzędzia do autodiagnozy kondycji psychicznej;
 • porad, jak zapobiegać stresowi i radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, lękiem i innymi problemami psychicznymi;
 • biblioteki ponad 40 artykułów dotyczących zdrowia psychicznego i wszystkiego, co z nim związane, a także praw osób doświadczających zaburzeń psychicznych;
 • internetowego dyżuru ekspertów;
 • otwartego forum internetowego;
 • bazy teleadresowej ośrodków i gabinetów z województw objętych działaniami, w których znajdą Państwo potrzebną pomoc z zakresu zdrowia psychicznego;
 • innych działań organizowanych bezpośrednio w województwach objętych projektem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony realizatora projektu ZdrowiePsychiczne.org

Podstawowa wiedza o psychice

Jak pomóc?

Jak wybrać pomoc?

 

POTRZEBUJĘ POMOCY