Koronawirus – co musimy wiedzieć na jego temat

ZESPÓŁ KRYZYSOWY przy OIPiP w Toruniu >>>

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Koronawirus


10-09-2020

Zalecenia dla pielęgniarek- higienistek szkolnych z 8 września-sig


10-07-2020

! Nowe zasady przyznawania świadczenia postojowegoZUS dla Biznesu


05-06-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 25046 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Zaktualizowano zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 dla położnych rodzinnych i POZ >>>

11-05-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 16206 zakażeń) źródło: www.gov.pl


27-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 11761 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Informacje i rekomendacje dotyczące kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii Dokument DOC          Link do strony MZ
 • W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło się webinarium nt. Stosowanie środków ochrony indywidualnej – obejrzyj nagranie

24-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 10759 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Zapraszamy na Webinarium nt. Stosowanie środków ochrony indywidualnej >>>

21-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 9737 zakażeń) źródło: www.gov.pl


20-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 9454 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Dzisiaj, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz spotkał z przedstawicielami izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rozmowa dotyczyła bieżących działań związanych z sytuacją epidemiczną w naszym kraju.– Rozmawialiśmy z przedstawicielami izb na temat ewentualnych przesunięć personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W tej chwili nie ma takich potrzeb. Wszystkie jednostki służby zdrowia, które pracują na pierwszej linii nie wykazują w tym momencie zapotrzebowania na lekarzy i pielęgniarki, ale chcemy być przygotowani na każdą sytuację – podkreślił wojewoda.Relacja

14-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 7049 zakażeń) źródło: www.gov.pl (godz. 18:28)

 • Podczas wideokonferencji Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że w naszym województwie …
  • jest 351 osób zarażonych
  • hospitalizowanych jest 206 osób (z powodu covid-19)
  • poddanych kwarantannie jest 7178 osób
  • miało miejsce 8 zgonów (z powodu covid-19)
 • Zbyt długo noszona maseczka to poważne zagrożenie dla zdrowia, mówi Dr Paweł Grzesiowski >>>
 • Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ prosi o zgłaszanie się za naszym pośrednictwem  pielęgniarek i położnych, które w sytuacji kryzysowej podejmą się realizacji świadczeń medycznych na rzecz pensjonariuszy domów pomocy społecznej w naszym województwie. Osoby chętne proszę o zgłoszenie na adres przewodniczacy@oipip.torun.pl >>>

09-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 5341 zakażeń) źródło: www.gov.pl (godz. 15:28)


08-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 5205 zakażeń) źródło: www.gov.pl (godz. 18:28)

 • Będzie wsparcie dla DPS-ów >>>
 • Zapobieganie infekcjom oraz wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli dla placówek opieki długoterminowej w kontekście covid-19 wytyczne światowej organizacji zdrowia (WHO) – 21 marca 2020 r. >>>
 • Opinia prawna dotyczącą przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych >>>

07-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 4848 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Jeżeli jesteś pielęgniarką / położną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (założoną przed 1 lutego 2020 r.) możesz starać się o zwolnienie z opłacania składek >>>

 • ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jeśli jesteś pielęgniarką lub położną realizującą świadczenia w ramach swojej działalności gospodarczej i Twoja umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS o jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 2 080 zł (albo 1 300 zł), które ma zrekompensować utratę Twoich przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej >>>


06-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 4413 zakażeń) źródło: www.gov.pl


03-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 3503 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przedstawia poradnik dla lekarzy (ale czy tylko?) PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH (kwiecień 2020 r.) >>>

03-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 3149 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS
 • Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemiiwirusa SARS-CoV-2 – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka (31.03.2020) >>>
 • Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej przygotowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus (30.03.2020) >>>
 • Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 >>>
 • Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (aktualizacja z dnia 2.04.2020 r.) >>>
 • Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 >>>
 • Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień >>>     Załącznik A     Załącznik B     Załącznik C     Załączniki D

02-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 2663 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Zalecenia w stanie epidemii COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej
 • Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566), informujemy, że na jego podstawie zmianie ulegają zasady udzielania niektórych świadczeń z zakresu: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, programów zdrowotnych, stomatologii oraz sposób potwierdzania tożsamości świadczeniobiorców, dostarczania oryginałów skierowań, zleceń na wyroby medyczne i na ich naprawę.W szczególności wskazujemy na konieczność stosowania w kontekście udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przepisów § 10, § 11, § 12 oraz § 19 ust. 4 przywołanego we wstępie rozporządzenia >>>
 • Maseczka ochronna, czyli jaka? Konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych publikuje wytyczne >>>
 • Zapraszamy na webinar, który odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2020 o godz. 19:00 … W wykładzie na żywo wystąpi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Temat webinaru „Co Pielęgniarka i Położna powinna wiedzieć o koronawirusie SARS-Cov-2?”. Wykład skierowany jest wyłącznie do osób wykonujących zawód medyczny (pielęgniarki i położne, ratownik medyczny). Rejestracja oraz formularz do zadawania pytania ekspertowi >>>

01-04-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 2420 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Zalecenia w stanie epidemii COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej
 • W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566), informujemy, że na jego podstawie zmianie ulegają zasady udzielania niektórych świadczeń z zakresu: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, programów zdrowotnych, stomatologii oraz sposób potwierdzania tożsamości świadczeniobiorców, dostarczania oryginałów skierowań, zleceń na wyroby medyczne i na ich naprawę. W szczególności wskazujemy na konieczność stosowania w kontekście udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przepisów § 10, § 11, § 12 oraz § 19 ust. 4 przywołanego we wstępie rozporządzenia. >>>
 • Zawieszenie obowiązku sprawozdawczości dot. harmonogramów/list oczekujących, przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sprawozdawczości z zakresu harmonogramów/list oczekujących Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -Dz. U. poz. 374 z późn. zm., ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 ).

 • Zmiany w rozliczeniach w związku z Covid-19

W celu utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w systemie SZOI wprowadzono następujące zmiany -> Komunikat – zmiany w rozliczeniach           SZOI – instrukcja

INFO z SZOI: WNIOSKI O ZGODĘ NA RACHUNKI BEZ SPRAWOZDAWCZOŚCI oraz NA WCZEŚNIEJSZĄ PŁATNOŚĆ będą odrzucane przez operatora NFZ jeśli nie będą zawierać zeskanowanego WYDRUKU wniosku, podpisanego przez osobę upoważnioną. Proszę nie przesyłać tych dokumentów w formie papierowej!

 


29-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 1717 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Obowiązki personelu medycznego w czasie epidemii. Jakie obowiązki nakłada na lekarzy, pielęgniarki i przedstawicieli innych zawodów medycznych ustawodawca? (INTER Ubezpieczenia) >>>
 • Standard organizacyjny opieki w izolatoriach >>>
 • Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >>>
 • Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2 (definicja z dnia 22.03.2020; GIS) >>>
 • Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Janusza Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie >>>
 • W związku z licznymi zapytaniami i problemami dotyczącymi szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat w tej sprawie do zapoznania się – Komunikat z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych >>>

27-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 1244 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia do pracowników ochrony zdrowia z dnia 26.03.2020 r.  >>>
 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia do pracowników ochrony zdrowia z dnia 27.03.2020 r. >>>
 • Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego (Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.) >>>
 • Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r. >>>
 • Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 (wersja 20.03.2020 r.) >>>

25-03-2020 g. 17.00

(Łącznie w Polsce potwierdzono 957 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • W związku z kierowanymi pytaniami dotyczącymi pozyskania lub zakupu środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne oraz zlecenia lekarskie przesyłamy dane kontaktowe >>>
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu przesyła w załączeniu wykaz adwokatów, którzy telefonicznie lub mailowo będą udzielali wsparcia prawnego dla służb medycznych, zmagających się z pandemią >>>
 • Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych >>>

24-03-2020 g. 17.00

(Łącznie w Polsce potwierdzono 901 zakażeń) źródło: www.gov.pl

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA i AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Centrala NFZ przypomina:

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zobowiązany jest udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu. Należy jednak przypomnieć, że powyższa norma zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń.
Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Jednocześnie Centrala NFZ zwraca uwagę, że teleporady mogą być udzielane, wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności
do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

W związku z powyższym, niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19 na personel medyczny i pacjentów.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. W sytuacji rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

Wyjątkiem od powyższej opisanych zasad udzielania świadczeń jest czasowe zamknięcie placówki polecone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.


24-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 766 zakażeń) źródło: www.gov.pl

Informuję, że 8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej utrzymuje siły i środki do wsparcia działań władz cywilnych, instytucji i służb w ramach przeciwdziałania epidemii wirusa SARS – CoV- 2.

W chwili obecnej możemy zaoferować wsparcie w:

 • transporcie żywności, leków, środków ochronnych itp.;
 • dystrybucji żywności, leków itp. dla osób w kwarantannach, osób starszych, samotnych, wymagających opieki, rodzin pracowników służby zdrowia itp.
 • wydzielaniu żołnierzy do czynności na pograniczu stref zagrożenia skażeniem, jak np. pomiar temperatury przy wejściach do szpitali, przychodni.

Na chwilę obecną nie realizujemy zadań w związku z obsługą kwarantann, jak ochrona i obrona obiektów czy praca wewnątrz – tutaj możemy wesprzeć np. w dowozie żywności.

Wsparcie będziemy realizować na podstawie wypełnionych wniosków, przesłanych na naszą mailową skrzynkę kontaktową 8kpbot.cimic@ron.mil.pl.

Bardzo proszę przyjąć to jako podstawowy sposób kontaktu.

W przypadku wątpliwości i pytań wymagających wyjaśnień, proszę kontaktować się również z wyznaczonym koordynatorem na szczeblu brygady:
– mjr Jakub Węcławowicz nr tel. 885 330 813,
– st. sierż. Artur Klonowski nr tel. 880 369 381.

Wniosek jest w postaci edytowalnej tabeli. Wypełniony i podpisany wniosek przesłać na adres 8kpbot.cimic@ron.mil.pl.


23-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 649 zakażeń) źródło: www.gov.pl

 • Przetłumaczony podręcznik z wytycznymi z Chin dotyczącym prewencji i leczenia COVID-19 – studenci z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działający w ramach Koronaliów UMP >>>
 • Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem >>>

22-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 634 zakażenia) źródło: www.gov.pl


21-03-2020

(Łącznie w Polsce potwierdzono 439 zakażeń) źródło: www.gov.pl


20-03-2020

 • Ministerstwo Zdrowia rozpocznie dystrybucję środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz opiece paliatywnej domowej i opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Prosimy świadczeniodawców tych zakresów świadczeń o kontakt mailowy na adres mailowy: sekretarz@oipip.torun.pl w temat wiadomości wpisując DYSTRYBUCJA. Dzięki temu będziemy mieli możliwość rozdystrybuowania tych środków.
 • Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 >>>
 • Coś dla naszych dzieci, które dzielnie teraz spędzają czas w domach >>>
 • Kujawsko-pomorska e-szkoła >>>
 • Apele zawodów medycznych >>>
 • Przyłbice i maski ochronne wielorazowego użytku >>>
 • Zaktualizowane rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario, przyp.tłum.) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 >>>
 • PRESTIŻ MUNDURU Pomoc dla rodzin personelu medycznego >>>
 • Wsparcie psychologiczne online dla pielęgniarek i położnych. Godziny dyżurów


 • 18-03-2020 #3
 • Na portalu SZOI ukazał się komunikat NFZ o następującej treści:
 • Szanowni Państwo,
 • w załączeniu podaję kontakt na producenta kombinezonów ochronnych: firma NITEX w Płużnicy, Pan Wojciech Mucha, tel. 509152802, w perspektywie produkcja maseczek ochronnych.
 • Jednocześnie informuję, że firma MODUS w Bydgoszczy już produkuje maski chirurgiczne sterylizowane, planuje produkcję kombinezonów.


 • 14-03-2020
 • W związku z:
 1. dynamicznie wzrastającym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, związanym ze wzrostem liczby przypadków zakażeń spowodowanych wirusem SARS-COV-2 (koronawirusem), powodującym chorobę COVID-19
 2. ogłoszeniem przez światową organizację zdrowia (WHO) stanu pandemii
 3. wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
 • celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, a także młodzieży i osób dorosłych ZALECAJĄ ZAWIESZENIE wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą zostać przełożone na późniejszy termin.Cała treść komunikatu w linku >>>

 • 13-03-2020
 • Od dziś wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego

 • 11-03-2020
 • Jak długo potrafią przetrwać wirusy >>>

 • 10-03-2020
 • W związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 przekazuje w załączeniu, w trybie pilnym, opracowany przez Ministerstwo Zdrowia schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ.
 • Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ

 • 09-03-2020
 • Andrzej Duda i specustawa w sprawie koronawirusa >>>
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. „Menedżer Zdrowia” udostępnia dokument. Co z niego wynika?

 • 09-03-2020
 • Informacja o braku spełnienia wymagań jakościowych dla substancji diglukonian chlorheksydyny, seria A190425 – którego wytwórcą jest Medichem w Hiszpanii.
 • Pismo GIF


 • 06-03-2020
 • Informacje i zalecenia -> Porady
 • Czym jest koronawirus?
 • Jak ochronić się przez zakażeniem?
 • Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
 • Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?
 • Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
 • Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

 • 05-03-2020
 • Ministerstwo Zdrowia – Koronawirus – co musisz wiedzieć?
 • Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu
 • Czym jest koronawirus?
 • Jak często występują objawy?
 • Kto jest najbardziej narażony?
 • Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 • Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
 • Dowiedz się więcej o koronawirusie
 • Materiały do pobrania (plakaty)