Opiniowanie aktów prawnych

Zapraszamy do współpracy przy opiniowaniu aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Poniżej prezentujemy wykaz aktów prawnych przesłanych do zaopiniowania przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag proszone są o przesłanie ich do Przewodniczącego Okręgowej Rady Tomasza Krzysztyniaka na adres przewodniczacy@oipip.torun.pl najpóźniej do dnia podanego przy opiniowanym akcie.


Opiniowanie aktu prawnego: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (uwagi do 25 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (uwagi do 20 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (uwagi do 13 stycznia 2018 r.)


Opiniowanie aktu prawnego: projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (uwagi do 6 stycznia 2018 r.)


Archiwum20172016