Dziś pytanie, dziś odpowiedź

Deklaracja pielęgniarki/położnej poz

Wpłynęło do nas zapytanie jak długo należy przechowywać deklarację wyboru pielęgniarki/położnej POZ? Deklaracja wyboru pielęgniarki/położnej POZ powinna być przechowywana 20 lat. Wynika to z dyspozycji art. 20 ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, który stanowi, iż świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych […]

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku. W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania zgody przez pielęgniarki i higienistki szkolne na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz wejściem […]


Zadaj pytanie

    Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat ...

    Pytanie dodatkowe
    Czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą mailową newslettera OIPiP