Do pobrania

Biuletyn OIPiP w Toruniu

Podstawowe akty prawne   Zbiór pięciu aktów wydanych nakładem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Toruniu

  • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych,
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę, albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – część dotycząca praw pacjenta)

Komisja Szkoleniowa

Komisja Socjalna

Dział Rejestru (Prawo Wykonywania Zawodu)

Czytelnia IBUK