Do pobrania

Biuletyn OIPiP w Toruniu

Podstawoww akty prawne Zbiór aktów wydanych nakładem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Toruniu

  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  • Rozporządzenie MZ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • RODO w ochronie zdrowia przewodnik po zmianach w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Komisja Szkoleniowa

Komisja Socjalna

Dział Rejestru (Prawo Wykonywania Zawodu)

Czytelnia IBUK