Białe Miasteczko 2.0

20-10-2021 WYJAZD DO WARSZAWY

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia do udziału w BIAŁYM MIASTECZKU w dniu 27.10.2021. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu pod numerem telefonu 56 62 100 22 w. 5.

19-10-2021 PISMO KOMITETU DO PREZESA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO >>>