Ankieta – szkolenia specjalizacyjne

W miesiącu styczniu zwracaliśmy się z prośbą o przesłanie propozycji dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, które wg Państwa powinno być w 2018 roku zorganizowane bezpłatnie w naszym województwie.

Cztery szkolenia, które Państwo wskazali będą stanowiły naszą propozycję zgłoszoną do Ministerstwa Zdrowia i być może stanowić będą przedmiot zamówienia podczas wyboru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, prowadzących specjalizacje dofinansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy.

Oto wyniki ankiety: