Akademia pielęgniarki i położnej POZ

W związku z wejściem w życie porady pielęgniarki POZ oraz porady położnej POZ Ośrodek Kształcenia Podyplomowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu uruchamia Akademię pielęgniarki i położnej POZ. Więcej na temat porady pielęgniarki POZ i położnej POZ

W ramach Akademii będziemy prowadzili ciągły nabór na kursy specjalistyczne, których posiadanie warunkuje możliwość realizacji świadczeń w zakresie porady pielęgniarki POZ i porady położnej POZ (leczenie ran, ordynowanie leków i wypisywanie recept, wywiad i badanie fizykalne).

Zgłoszenie na kurs za pośrednictwem platformy SMK (więcej o platformie SMK)

Kontakt: tel. tel. 56 654 62 34 lub 56 621 00 22 wew. 2; e-mail: szkolenia@oipip.torun.pl


Ważne informacje do pobrania:


Czytaj także: