Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii

Poniżej, zamieszczamy Stanowisko Pani Prof. dr hab. med. Teresy Jackowskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 03 listopada 2021 roku dot. podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta/w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym)/ w domu dziecka, celem zapoznania się.

Stanowisko

Written by